Güvenlik Harcamalarına Yön Veren Siber Saldırıların Düzenlenmesi ve Etkisi

Kuruluşlar düzenleme hakkındaki bilgilerini (GDPR) güçlendirme yönünde çalışmalar yaparken, halihazırda uygulanan veri kaybını önleme (DLP) özelliklerine sahip olanlar, yatırıma ihtiyaç duydukları ek yetenekleri, özellikle veri sınıflandırması, veri maskeleme ve veri saklama gibi entegre DLP’yi belirlemektedir.

Deteylı bilgi için: http://www.computerweekly.com/news/450424541/Regulation-and-impact-of-cyber-attacks-driving-security-spending?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BDBy5CkjBTweTueEn9zg7cg%3D%3D