Halocore SAP Sınıflandırma

Sınıflandırma ile Şirket Verilerinin Değerini Koruma

Veri sınıflandırma verileri güvenli hale getirmeye yönelik en önemli araçlardan biridir ve çeşitli endüstrilerdeki kuruluşlara yönelik en önemli üç güvenlik kontrolü arasındadır. Birçok şirket, veri güvenliği ve veri yönetişim gayretlerine yardımcı olan bir veri sınıflandırma çözümünü zaten uygulamıştır. Ancak, SAP müşterileri, SAP sistemleri ve uygulamaları ile direkt olarak entegre olan bir teknolojiyi henüz bulamamıştır.
SAP kullanıcıları genellikle uygunluk mevzuatları ile yönetilen hassas veriler içeren yüzlerce doküman çıkarmaktadır. Bu dokümanlar için halihazırda düzgün bir tanımlama veya kontrol yoktur, bu da hassas verilerin kötü niyetle veya kazara eylemler nedeniyle istenmedik şekilde ifşa edilme riskini ortaya çıkarmaktadır. SAP’tan çıkarılan dokümanları iş bakımından kritik, hassas, sadece iç erişime açık veya kamuya açık şeklinde sınıflandırmak etkin bir risk yönetimi ve mevzuata uygunluk bakımından kritik önemdedir.
SAP müşterileri için özel olarak tasarlanmış ilk veri sınıflandırma çözümü Halocore aracılığıyla işle ilgili bilgilerin değerini SAP’ta oluşturulduğu anda belirleyin. Halocore, mevcut veri sınıflandırma çerçevesine kusursuz bir biçimde uyum sağlayarak, SAP kullanıcılarının veri yönetişim çözümlerine yaptıkları yatırımların getirilerini maksimum düzeye getirir. Halocore kullanıcıların SAP’tan indirme anında bilgileri etiketlemesini sağlayarak, dokümanların hassasiyetine ve organizasyon için önemine göre sınıflandırılmasına olanak sunar. Bu da şirketlere hassas verileri işleme konusunda daha iyi kontrol sahibi olma ve akılcı kararlar verme olanağı sunar.

SAP Müşterilerine Yönelik İlk Sınıflandırma Çözümü

Halocore SAP’tan çıkarılan her türlü bilgi için kusursuz bir sınıflandırma deneyimi sunarak hassas doküman indirmelerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Halocore indirilen dokümanın farklı özelliklerini değerlendiren güçlü bir atıflama-yapıcı algoritma kullanır. Çözüm daha sonra, Çok Gizli, Sadece İK, Özel, Herkese Açık vb. en iyi sınıflandırma eşleşmesini belirler ve doküman metaverisine ilgili etiketi uygular. Dosyaların nasıl değiştirildiği veya nereye gittiklerine bakılmaksınız etiketler metaveride kalır ve bu da şirket için tutarlı bir görüş imkanı ve kontrol sağlar.
Halocore veri sınıflandırmasına yönelik genelde zorlu bir görevi otomatik şekilde gerçekleştirir ve bunu SAP kullanıcısı için kolay ve etkin bir hale getirir. Doğru bir sınıflandırmanın olması performansı ve Veri Kaybı Önleme (DLP) gibi diğer teknolojilere yapılan yatırımların getirilerini iyileştirir.

 

Kullanıcılar arasındaki güvenlik farkındalığını artırın

Kullanıcılarınızın iş akışlarını bölmeden, işledikleri verilerin hassasiyetinin farkına varmalarını sağlayın. Çünkü Halocore, kullanıcıları SAP’ta bir doküman oluşturulduğu anda bunu sınıflandırmaya teşvik eder, çalışma düzeyleri ve hesap verebilirlikleri ciddi oranda artar.

 

Uygunluk gayretlerini kolaylaştırın

Uygunluk mevzuatları şirketlerin hassas bilgilerin belirli bir türüne kimin eriştiğini izleyebildiğini göstermelerini gerektirir. Doğru sınıflandırma yaparak uygunlukla ilgili verileri izleme ve belirlemeye yönelik maliyetleri ve gayretleri azaltın. Halocore fazla miktardaki hassas dokümanlara bağlam ve yapı ekleyerek uygunluk gayretlerinize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 

Mevcut SAP denetim süreçlerini geliştirin

Halocore’un gelişmiş günlük tutma ve denetim özellikleri ile hassas veri dağıtımındaki görüş imkanınızı artırın. Damga, işlem kodu ve uygulama bileşeni gibi SAP referansları dışında, tamamen özelleştirilebilir bir günlük, Halocore’un hesapladığı en iyi etiket eşleşmesine karşılık kullanıcı tarafından seçilebilen sınıflandırma etiketini de yöneticilere ve denetim ekiplerine sunmaktadır. Bu bilgi değerli bir denetim aracı olabilir.

 

Akıllı sınıflandırma ile hassas verileri belirleyin

Yerleşik sezgisel sınıflandırma algoritmaları ile işi kolaylaştırın. Halocore, kullanıcılara sınıflandırma etiketleri önererek kararları kolay ve etkin hale getirir. Etiketler tamamen özelleştirilebilirdir ve mevzuata ilişkin ve iç etiketleme standartlarına uymak için iş çevreniz ile birlikte çalışırlar.

 

SAP Kullanıcıları için Veri

Sınıflandırmanın 5 Faydası:

– SAP’tan çıkarılan büyük miktardaki verilere bağlam ve yapı ekleme olanağı
– Azaltılmış maliyetler ve ulusal ve uluslararası seviyede uygunluk gayretleri
– Veri koruma için kontroller düzeyinde daha etkin kararlar verme olanağı
– İyileştirilmiş DLP doğruluğu ve risk yönetimi çözümleri
– Artırılmış kullanıcı farkındalığı ve hesap verebilirlik

 

Veri Kaybını Önlemeyi Optimize Edin

Hassas verilerin belirlenmesi bir DLP çözümü uygulanırken ve kullanılırken karşılaşılan en büyük zorluklardan biridir. Verileri SAP’ta oluşturuldukları anda sınıflandırarak uygulanan DLP çözümlerinin etkililiğini ve doğruluğunu artırın. İlave olarak Halocore, bazı hassas veri indirmelerini gerçek zamanda, kullanıcı arayüzüne henüz ulaşmadan engelleyerek SAP’a yönelik ilk DLP kabiliyetlerine benzer özellikler sunar.