RSA Konferansı 2017

RSA Konferansı 2017 Anketi: Bulut Hizmetleri, Yeni Yönetim ve GDPR

San Francisco’da iki hafta önce 43.000’den fazla IT ve güvenlik uzmanı RSA Konferansına katıldı. Katılımcılar siber politikalar, bulut yönetimi stratejileri veya ortaya çıkan güvenlik araçları hakkında konuşsalarda, siber güvenlik geleceğinin sanayilerini, altyapılarını ve günlük olarak kullandıkları teknolojiyi nasıl etkileyeceği üzerine yoğunlaştı.

Netskope’da, bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasını ve giderek büyüyen bu birimin IT’den siber politikaya nasıl her şeyi etkiliyor olduğunu hep tartışıyoruz. Ocak ayı Netskope Bulut Raporu, işletmelerin %94.8’inin kurumsal açıdan hazır olmayan toplamda 1,031 bulut hizmeti kullandığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, bulut hizmetlerinin giderek artan kullanımı ile işletmeler bulut ortamlarında bir veri akışı görüyor ve çalışanlar dosya paylaşımı yaparken potansiyel olarak güvensiz bir faaliyet olduğunu gösteriyorlar.

Sorun şu ki, bu hizmetlerin çoğunlukla onaylanmamaş ve tehditlere karşı oldukça savunmasız olması, işletmelerin bir çözüme ihtiyacı duymasına sebep oluyor. Verilerin korunması, tepeden tırnağa şu şeklidedir; devletten en küçük girişimlere kadar her kuruluş, verilerinin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için politikalar uygulamak zorundadır.

BT uzmanlarının verilerini ne kadar bildiklerini, yaklaşmakta olan veri politikaları hakkında nasıl hissettiklerini ve yeni yönetimin ulusal güvenliği nasıl etkileyeceğini düşündüklerini öğrenmek için RSA’ya devam edenlere anket yaptık.

 

 

Bulut Hizmet Ortamı

Soru: Lütfen bir kuruluşta kaç tane bulut hizmetinin kullanıldığını tahmin edin.

 • Katılımcıların %53’ü, kullanılmakta olan bulut hizmetlerinin sayısının 100’den az olduğunu tahmin ediyor.
 • Katılımcıların %24’ü, kullanılmakta olan 100-500 bulut hizmetinin olduğunu tahmin ediyor.
 • Ankete katılanların %8’i kullanımda 500-1000 bulut hizmeti olduğunu tahmin ediyor
 • Katılımcıların %15’i kullanımda 1000 bulut hizmetinin bulunduğunu tahmin ediyor

 

Soru: Bir bulut hizmeti aracılığıyla, meslektaşlarınızla ne sıklıkta veri paylaşıyorsunuz?

 • Katılımcıların% 41’i günde birden çok kez veri paylaşıyor
 • Katılımcıların% 32’si günlük veri paylaşıyor
 • Katılımcıların% 17’si haftada bir veri paylaşıyor
 • Katılımcıların% 10’u haftalık olarak veri paylaştığını bildirdi

 

Soru: Ekip veya ofisler genelinde ortak çalışmak için ortalama kaç mesaj servisini kullanıyorsunuz? (Yani Slack, HipChat, Google Chat)

 • Katılımcıların% 47’si ortalama olarak 0-2 mesajlaşma hizmetini kullanıyor
 • Katılımcıların% 37’si ortalama 3-6 mesajlaşma hizmetini kullanıyor
 • Katılımcıların% 9’u ortalama 7-10 mesajlaşma hizmetini kullanıyor
 • Katılımcıların% 7’si ortalama olarak 10+ mesajlaşma hizmetini kullanıyor

 

Yeni yönetim

Soru: Siber güvenliği, önceki yönetimlerle karşılaştırıldığında Trump yönetiminde daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacak?

 • Katılımcıların% 32’si geçmişteki yönetimlerden daha kötü olacağına inanıyor
 • Katılımcıların% 12’si geçmişteki yönetimlerden daha iyi olacağına inanıyor
 • Katılımcıların% 56’sı söylemek için çok erken olduğunu söyledi

 

Soru: Trump yönetimi tarafından şimdiye kadar önerilen siber politikalar verilerinizi daha büyük bir riskle karşılıyor mu?

 • Katılımcıların %21’i, siber politikaların verilerini daha büyük riske attığına inanıyor.
 • Katılımcıların %15’i siber politikaların verilerini daha büyük riske atmadığına inanıyor
 • Katılımcıların %61’i söylemek için çok erken olduğuna inanıyor

 

Soru: Ulus-devlet sanatçıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların milliyetçi söylem yüzünden artacağını mı yoksa azaltacağını düşünüyor musunuz?

 • Katılımcıların %68’i ulus-devlet aktörlerinin saldırılarının milliyetçi söylem nedeniyle artacağına inanıyor.
 • Katılımcıların %11’i bu saldırıların artmayacağına inanıyor.
 • Katılımcıların %21’i söylemek için çok erken olduğunu söyledi

 

GDPR

Soru: AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)’nin farkında mısınız?

 • Katılımcıların %51’i AB GDPR’sini hiç duymamıştır
 • Katılımcıların %39’u AB GSYİH’sini duymuş, ancak yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değiller
 • Katılımcıların %9’u AB GDPR’siyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip

 

Soru: İşvereniniz / şirketiniz AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hakkında ve bunları iş süreçlerini nasıl etkileyebilecekleri konusunda bilgilendirdi mi?

 • Katılımcıların %75’i, işvereninin / şirketinin kendilerini AB GDPR’sinden haberdar etmediğini belirtti
 • Katılımcıların %16’sı işvereninin / şirketinin AB GSYİH’sından bahsettiğini ancak düzenlemelerin ne olduğundan emin değiller
 • Katılımcıların %9’u, şirketlerinin AB GDPR’siyle ilgili bol miktarda bilgi sunduğunu belirtti

 

Bu Anket Hakkında:

 • Veriler, 14 Şubat 2017’de RSA Konferansı expo katında toplandı
 • 100 tekil yanıt toplandı

Kaynak: https://www.netskope.com/blog/rsa-conference-2017-survey-cloud-services-new-administration-gdpr/