SAP Denetimi

SAP Güvenliğinizdeki Açıkları Belirleyin

İşlerini SAP üzerinden yürüten çoğu şirket SAP sistemlerinden dokümanların nasıl alındığı, uygulamaların nasıl paylaşıldığı ve bunlara kimin eriştiği konusunda çok az bilgi ve kontrole sahiptir. Bu, kötü niyetli veya kazara durumlar nedeniyle şirketler için veri kaybına yönelik yüksek bir risk oluşturmaktadır. Halocore denetim çözümü eklemek SAP faaliyetini kayıt altına almakla kalmaz, aynı zamanda şirket içindeki farkındalığı ve güvenliği artırır.

Yöneticiler, herhangi bir işlemle ilgili kim, ne, nerede ve ne zaman sorularının yanıtlarını görme olanağıyla çalışanlar ve yükleniciler arasındaki iç tehditleri belirleyebilir. Denetim günlüğünde görüntülenen veriler, örneğin satış departmanındaki çalışanların hassas İK bilgileri veya mali bilgilere erişimi varsa, bunu açıkça belirtecektir. İş faaliyetlerine yönelik bu görünürlük, şirketlere iç tehditlerini yok etme ve optimal veri bütünlüğü için SAP güvenliğindeki açıkları kapatma olanağı sunar.
İşle alakalı kritik verileriniz ile ilgili tüm faaliyetleri, SAP’tan veri alınırken, izleyin, kaydedin ve sınıflandırın. Halocore’un gelişmiş günlük tutma ve denetim özellikleri size hassas verilerin dağıtımı konusunda kritik bir görünürlük sunarak, iç ve dış denetim ekiplerinin riskli alanları, kullanıcıları veya işlemleri belirlemesini sağlar. Diğer denetim çözümlerinden farklı olarak, Halocore sadece faaliyetleri kayıt etmekle kalmaz, aynı zamanda akıllı bir sınıflandırma ekler. Tüm veri alma faaliyetleri veri indirmelerini kullanıcı, dosya türü, dosya boyutu, işlem, uygulama, yol, bağlantı ucu, IP adresi ve sınıflandırma etiketi bazında görselleştiren, tamamen özelleştirilebilir bir günlükte tutulur. Denetim günlüğü, uygunluk maliyetlerini düşürmenize ve hassas veri kaybını önlemenize yardımcı edecek güçlü bir araçtır.

SAP İş Nesneleri / İş Zekası Panoları ve GRC Uygunluğu

Halocore’un denetim çözümü, çıkarılan verilerin tam olarak görüntülenmesine yönelik panolar oluşturmak için SAP İş Nesneleri ve İş Zekası çözümleri gibi mevcut analitik araçlara tamamen entegre edilebilir. Yönetişim, Risk ve Uygunluk mevzuatları, güvenli kalması gereken hassas bilgiler konusunda hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini bilme yeteneğine ciddi anlamda bağlıdır. Günümüzde veriler dijital olduğu ve her zaman kullanımda ve hareket halinde olduğu için, hassas verilerin ulusal ve uluslararası uygunluk rehberlerine uygun olarak ve şirket dahilinde kontrol edildiğini ve düzenlendiğini gösteren sanal bir denetim tarihçesi sağlayabilmek gereklidir.

Çalışanların SAP Faaliyetini Tam Olarak Görüntüleyin

Potansiyel olarak riskli eylemleri belirlemek ve bilgilerin istenmeden ifşa edilmesini önlemek için hassas veri kullanımı ve hareketlerini izleyin. Halocore veri indirmelerini kullanıcı, dosya türü, dosya boyutu, işlem, uygulama, yol, bağlantı ucu, dosyanın geldiği ve gittiği IP adresi bazında görselleştirir. Tüm indirme faaliyetleri tamamen özelleştirilebilir bir denetim günlüğünde toplanır.

Akıllı Sınıflandırma Ekleyin

Halocore’un denetim çözümü denetim günlüğüne akıllı sınıflandırma ekleme olanağı sunar. Girdiler, çalışma alanı, departman kodu, işlem türü veya coğrafi bölge bazında özelleştirilmiş ve konfigüre edilebilir gruplar halinde filtrelenebilir. Gizli İK verileri veya özel mali raporlar ile ilgili indirme faaliyetlerini kolayca izleyin ve analiz edin.

Hassas veri kullanımını izlemek etkili bir denetim ve uygunluk stratejisinin önemli bir parçasıdır.

Siz de çoğu SAP kullanıcısı gibiyseniz, aşağıdakiler ile ilgili temel bilgileriniz muhtemelen eksiktir:

– Hangi hassas verilere sahip olduğunuz
– Şirketin içinde ve dışında bu verilerin nerede olduğu
– Verilerinize kimin eriştiği
– Kullanıcıların verilere nasıl eriştiği
– Kullanıcıların verilerle hangi eylemleri gerçekleştirdiği

 

Güçlü Analiz İçin Verileri Çıkarın

Tam olarak aradığınız veriyi bulabilmeniz için, denetim günlüğü filtrelenebilen, sıralanabilen ve özelleştirilebilen bir tabloda görüntülenir. İlave olarak, denetlenen veriler mevcut analitik çerçevenize entegre edilebilir ve SAP İş Zekası ve Analitik çözümleri gibi güçlü araçlara çıkarılabilir. Örneğin, denetim ekibi belirli bir personel alanına yönelik gizli İK bilgileri veya belirli bir tüzel kişiliğe yönelik mali raporlar ile ilgili indirme faaliyetlerini analiz edebilir.

 

Uygunluk Amaçları İçin Tam Bir Denetim Tarihçesi Tutun

SAP’tan uygunlukla ilgili yapılan veri çıkarımlarına yönelik görüş imkanı kazanın. Uygunluk mevzuatları şirketlerin hassas verilerin belirli bir türüne kimin eriştiğini ve bu veriyle neler yaptığını izleyebildiğini göstermelerini gerektirir. Halocore ile iç denetim süreçlerini basite indirgerken, kuruluşun dışında bile yönetilen verilere olan erişimi ve verilerin hareketini kolayca izleyebileceğiniz için uygunluk maliyetlerini düşürebilirsiniz.