SAP Veri Koruması

Şirket ortamlarını birden fazla güvenlik çözümü korur, fakat dosyalar SAP’ın güvenli sınırlarından çıktığında ne olur?

Dünya çapında 282.000’den fazla müşteri, işletmelerinde için SAP sistemlerini ve uygulamalarını kullanmaktadır. Şirketler fikri mülkiyet, mali bilgiler ve uygunluğu denetlenen verilerini, birden çok güvenlik mekanizması ile korunan SAP içerisinde depolanması için emanet etmektedir. SAP içindeki hassas verilere erişim, görevler ve yetkiler ile sınırlandırılır. Ancak, SAP kullanıcıları raporlama, analiz ve iş arkadaşları ve ortaklarla paylaşma gibi amaçlarla genellikle hassas veri içeren yüzlerce dokümanı çıkarırlar. Çoğu şirket bu dokümanların nasıl paylaşıldığı veya bunlara kimin eriştiği konusunda çok az bilgi ve kontrole sahiptir. Bu durum, kötü niyetli veya kazara durumlar nedeniyle şirketler için veri kaybına yönelik yüksek bir risk oluşturmaktadır.
Verileri Halocore ile koruyarak fikri mülkiyet ve diğer hassas bilgilerinize yetkisiz erişimi önleyin. Halocore, SAP’tan çıkarılan her türlü dokümanı sınıflandırarak, şifreleyerek ve kullanıcı hakları tanıyarak hassas verilere bireysel izinler vermeye olanak sunar. Dokümanlar alıcının bilgisayarına, mobil cihazına veya hatta buluta dahi indirildiğinde, doküman sahiplerinin dokümanın ömrü boyunca kontrolü elinde tutmaları sağlanır. Halocore SAP kullanan işletmelerin güvenli ve uyumlu kalmalarını sağlarken aynı zamanda veri kaybı riskini en aza indirir ve işleri en az düzeyde sekteye uğratarak güvenli bilgi paylaşımını sağlar.

SAP’a Yönelik Veri Merkezli Koruma

Ağı dıştan sızmalara karşı korumaya veya olası her depolama konumunu güvenli hale getirmeye odaklanan geleneksel güvenlik teknolojilerinden farklı olarak, Halocore veri merkezli bir yaklaşıma sahiptir. Halocore, SAP sistemleri ve uygulamalarından çıkarılan her doküman için SAP’ta konfigüre edilen görevler ve yetkiler planını genişleterek, şirketlere hassas verilerini hem yerinde, hem bulutta, hem mobil cihazlarda hem de ortakların ağlarında 360° kontrol etme olanağı sunar. Koruma, dokümanın ilk oluşturulduğu anda dokümana nasıl erişilebileceğini ve dokümanın nasıl paylaşılacağı veya kullanılacağını kontrol eden kullanıcı hakları ve şifreleme şeklinde uygulanır (örneğin, düzenleme veya yazdırmanın önlenmesi veya sadece bir departmandaki kullanıcıların erişimini sınırlama).

Geleneksel Ağ Güvenliği Yetersizdir

  • Bu yıl ABD işletmelerinin %43’ü en az bir siber olay yaşamıştır*
  • ABD’de bir veri ihlalinin ortalama maliyeti 5,85 milyon ABD dolarıdır*
  • Saldırganlar, tespit edilmeden önce ağ üzerinde ortalama 243 gün geçirmektedir**
  • Rapor edilen ihlallerin %41’i SSN maruziyeti içermektedir ve %18’i kredi kartı bilgilerini açığa vurmuştur***

 

Veri ihlali, hırsızlık ve kazara kayıp risklerini en aza indirin

Kötü niyetli veya kazara eylemlerin bir sonucu olarak hassas bilgiler içeren korumasız dokümanların yanlış ellere düşmesine yönelik gittikçe artan riski ele alın. Bilgi varlıklarınızı yerinde koruyarak SAP veri güvenliğinizi geliştirin. Hassas veriler kötü niyetle veya kazara dahi sızdırılsa, yetkisiz kişiler bunları net bir metin olarak görüntüleyemezler ve sızan bilgiler kullanışsız hale gelir.

İş arkadaşları, ortaklar ve müşteriler ile güvenli paylaşımı sağlayın

Şirketlerin %44’ünün hassas dokümanlara erişimi yönetip kontrol etme olanağı olmadığı için, paylaşım en önemli güvenlik endişelerinden biri haline gelmektedir. IT’ye denetim, sınıflandırma, GRC ve DLP gibi mevcut güvenlik süreçleri ile entegrasyon ve politika kontrolü olanağı sağlarken aynı zamanda hassas verilerin alınıp verilmesini sağlayın.

 

Verilerinizin nerede olduğunu biliyor musunuz?

  • Her 49 dakikada bir, hassas veriler şirket sınırlarının dışına gönderilmektedir*
  • Kuruluşların %85’i iş dokümanlarını Dropbox veya diğer bulut hizmetlerine yüklediler*
  • Şirketlerin %44’ünün hassas dokümanlara erişimi yönetip kontrol etme olanağı yoktur**

 

Mobil ve bulut platformlarında hassas SAP verilerini güvenli hale getirin

Bir doküman şirketin ağından çıktıktan sonra, nasıl paylaşıldığı veya kimin dokümana eriştiği ile ilgili kontrol veya bilgi genelde olmaz. Hassas verilerinizin kontrolünü yeniden elinize alın. Çünkü Halocore ile korunan dokümanlar e-postalarda, ağ paylaşımlarında, mobil cihazlarda veya hatta bulut hizmetlerinde dahi olsa, sadece yetkili kullanıcılar bunları açabilir.

Ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğu iyileştirin

PCI, FISMA, HIPAA, Basel, Sarbanes-Oxley Yasası ve diğerleri dahil olmak üzere, çeşitli yasa ve düzenlemelere uygunluğu veri merkezli bir yaklaşımla güçlendirin. ITAR ve EAR gibi ihracat kontrol düzenlemelerine ilişkin maliyetleri, küresel konumlarda teknik verilere erişimi kusursuz biçimde kontrol ederek azaltın.

 

İnce taneli erişim kontrolünü benimseyin

Tamamen özelleştirilebilir politikalar ile kullanıcılara verilen izinlere dayanarak, kullanıcıların SAP aktarımları ile ne yapabileceğini kontrol edin. Okuma, düzenleme, kaydetme, yazdırma, ekran görüntüsü alma, kopyalama/yapıştırma vb. gibi bazı eylemleri sınırlandırın. Belirli projeler için dokümanlara son kullanım tarihi verin veya bir kullanıcı şirketten ayrıldığında tüm haklarını geri çekin.

Microsoft Hak Yönetimini SAP içine Genişletin

Halocore, Microsoft Hak Yönetimi (RMS) ile tamamen entegre olur ve Active Directory, Office 365 ve Azure Active Directory uygulamalarını tamamen destekler. Microsoft Hak Yönetimi endüstriye liderlik eden doküman güvenliği çözümüdür ve şirketlere korunan içeriği sadece yetkili kullanıcıların açmasını sağlama olanağı sunar.