Veri Kategorizasyonu mu yoksa Veri Sınıflandırması mı?

Son birkaç yılda veri sınıflandırmasından “olması güzel” olmaktan “ihtiyaç duyulan” olmaya dramatik bir değişime gidildi. Bu ivmenin ardında, özel şirketler ve kuruluşlar, hükümetler ve ordular için çalışan “ticari” taksonomileri ve şemaları kullanarak veri sınıflandırması uyguluyor ancak ticaret işletmelerinin iş akışına veya kültürüne iyi bir biçimde tercüme etmek zorunda kalmıyorlar.

Detaylı bilgi için: http://www.titus.com/titus-blog/2017/05/data-categorization-or-data-classification/